کمک آشپز

ارسال درخواست

توضیحات شغل

🔶 کدفرصت‌ِشغلی: 88-40497
🔸 استان/شهرستان:‌ مشهد
🔸 توضیحاتِ‌شغل: کمک آشپز هتل معتبر
🔸 تعداد‌نیروی‌‌مورد‌نیاز: 1نفر
🔸 ساعت‌ِکار: 8صبح تا 16 و 15 تا 23
🔸 شیفت: صبح یا عصر به صورت چرخشی
🔸 حقوق‌ومزایا: قانونکار + مزایا + صبحانه و ناهار
🔸 بیمه‌تامین‌اجتماعی: بعد از یک ماه دارد
🔸 آدرس‌ِمحل‌کار: خیابان امام رضا

🔷 شرایطِ‌کارجو
🔹 جنسیت: آقا
🔹 تحصیلات: دیپلم
🔹 شرایطِ‌سنی: حداکثر 30
🔹 ویژگی‌های‌ِکارجو: سابقه‌ی کار کمک آشپزی