ارسال درخواست

توضیحات شغل

🔶 کدفرصت‌ِشغلی: 188-40497
🔸 استان/شهرستان:‌ مشهد
🔸 توضیحاتِ‌شغل: کارگر ساده در انبار فرش
🔸 تعداد‌نیروی‌‌مورد‌نیاز: 2 نفر
🔸 ساعت‌ِکار: 9 تا 14 17 تا 21
🔸 شیفت: صبح و عصر
🔸 حقوق‌ومزایا: قانون‌کار کامل با مزیا
🔸 بیمه‌تامین‌اجتماعی: دارد
🔸 آدرس‌ِمحل‌کار: محدوده‌ی مطهری
🔸سرویس: ندارد

🔷 شرایطِ‌کارجو
🔹 جنسیت: آقا
🔹 تحصیلات: فرقی ندارد
🔹 شرایطِ‌سنی: توانایی انجام کار
🔹 ویژگی‌های‌ِکارجو: ندارد