نیروی خدمات

1402-06-04
ارسال درخواست

توضیحات شغل

🔶 کدفرصت‌ِشغلی: 187-40497
🔸 استان/شهرستان:‌ مشهد
🔸 توضیحاتِ‌شغل: نیروی خدمات در دفتر یک مجموعه تبلیغاتی
🔸 تعداد‌نیروی‌‌مورد‌نیاز: 1 نفر
🔸 ساعت‌ِکار: 8 تا 17
🔸 شیفت: صبح
🔸 حقوق‌ومزایا: قانون کار کامل با مزیا
🔸 بیمه‌تامین‌اجتماعی: دارد
🔸 آدرس‌ِمحل‌کار: محدوده‎‎ی خیام
🔸سرویس: ندارد

🔷 شرایطِ‌کارجو
🔹 جنسیت: آقا
🔹 تحصیلات: حداقل دیپلم
🔹 شرایطِ‌سنی: بین 30 تا 35
🔹 ویژگی‌های‌ِکارجو: دارای 3 سال سابقه کار