ارسال درخواست

توضیحات شغل

🔶 کدفرصت‌ِشغلی: 189-40497
🔸 استان/شهرستان:‌ مشهد
🔸 توضیحاتِ‌شغل: مربی پیش 1 و 2
🔸 تعداد‌نیروی‌‌مورد‌نیاز: 2 نفر
🔸 ساعت‌ِکار: 7:30 تا 14
🔸 شیفت: صبح
🔸 حقوق‌ومزایا: توافقی
🔸 بیمه‌تامین‌اجتماعی: دارد
🔸 آدرس‌ِمحل‌کار: محدوده‌ی وکیل‌آباد
🔸سرویس: ندارد

🔷 شرایطِ‌کارجو
🔹 جنسیت: خانم
🔹 تحصیلات: حداقل لیسانس ترجیحاَ مرتبط
🔹 شرایطِ‌سنی: حداکثر 40
🔹 ویژگی‌های‌ِکارجو: دارای حداقل 3 سال سابقه