شرایط پرداخت بیمه بیکای و جواب 11 سوال مهم

شرایط دریافت بیمه بیکاری و جواب 11 سوال‌‌

فهرست مطالبی که در این مقاله می‌خوانید

شرایط دریافت بیمه بیکاری و جواب 11 سوال‌‌ مهم

مقاله‌ی شرایط دریافت بیمه بیکاری و جواب 11 سوال‌‌ مهم نوشته‌ای است از وبسایت موسسه مشاوره شغلی و کاریابی کارروا که توسط گروهِ قانون کار و تامین اجتماعی وبلاگ کارروا تنظیم و برای افزایش اطلاعات شما کاربران عزیز در سه بخش منتشر شده است. لازم به ذکر است که در بخش ابتدایی به شرایط دریافت، در بخش میانی به شرایط عدم دریافت و در بخش نهایی به نحو‌ی اقدام برای دریافت اشاره خواهیم نمود.

 

بخش اول)‌ شرایط پرداخت بیمه بیکاری

 

1)‌ مشمولین بیمه بیکاری چه کسانی هستند؟

اولین سوالی که در مقاله‌‌ی شرایط دریافت بیمه بیکاری و جواب 11 سوال‌‌ مهم، به آن پاسخ خواهیم داد شرایط مشمولین قانون بیمه بیکاری است.

در پاسخ به این سوال باید بگوئیم که از نظر قانونی بیکار، بیمه شده‌ای است که بدون میل و اراده بیکار شود و آماده‌‌ی کار باشد. براساس این قانون افراد زیر به تشخیص وزارتخانه‌ی مربوطه و تایید شورای عالی کار، بیکار موقت شناخته می‌شوند و می‌توانند از مزایای بیمه‌ بیکاری استفاده کنند:‌

 • بیمه‌شدگانی که به علت تغییرات ساختار اقتصادی کارگاهی که در آن مشغول‌ به کار هستند بدون میل و اراده بیکار می‌شوند.
 • بیمه‌شدگانی که به علت بروز حوادث غیرمترقبه مانند سیل، زلزله، جنگ و آتش‌سوزی بیکار می‌شوند.

توجه به این نکته‌ ضروری است که ملاک اصلی برقراری حمایت‌های قانونی برای بیمه‌شدگان غیرارادی بودن بیکاری است. بنابراین کارگری که با میل خودش کار را ترک می‌کند، نمی‌تواند از حمایت‌‌های قانونی مقررّی بیمه بیکاری بهره‌مند گردد. همچنین تشخیص ارادی و غیر‌ارادی بودن بیکاری بیمه‌شدگان بر عهده‌ی کمیته‌ای متشکل از نمایندگان اداره‌ی تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان تامین‌اجتماعی است و شعب تامین اجتماعی براساس معرفی ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در خصوص برقراری مقررّی بیمه‌ بیکاری برای بیمه‌شدگان اقدام می‌کنند.

2)‌ بیکار چقدر برای تشکیل پرونده‌ی بیمه بیکاری زمان دارد؟‌

دومین سوالی که در مقاله‌‌ی شرایط دریافت بیمه بیکاری و جواب 11 سوال‌‌ مهم، مطرح می‌شود مدت زمانی است که بیکار برای تشکیل پرونده فرصت دارد؛ در واقع تا چند روز بعد از اخراج می‌توان برای استفاده از بیمه بیکاری اقدام کرد؟ در پاسخ باید بگوئیم به منظور دریافت مقررّی بیمه بیکاری، بیمه شده‌ای که کار خود را بصورت غیرارادی از دست می‌دهد، باید حداکثر ظرف مدت ۳۰ روز پس از تاریخ بیکاری، موضوع را به واحدهای اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی اطلاع داده و آمادگی خود را برای اشتغال به کار تخصصی خود و یا کار مشابه آن اعلام کند. مقرری بیمه بیکاری بیمه‌شدگان واجد شرایط از روز اول شروع بیکاری آنان محاسبه و پرداخت می شود.

3)‌ بیکار برای دریافت بیمه بیکاری باید دارای چه شرایطی باشد؟

سومین سوالی که در مقاله‌‌ی شرایط دریافت بیمه بیکاری و جواب 11 سوال‌‌ مهم، به آن پاسخ می‌دهیم شرایطی است که برای درخواست بیمه بیکاری ضروری است و در صورت احراز آنها،‌بیمه‌شدگان مشمول دریافت مقرری خواهند بود. شرایط فوق از این قرارند:

 1. مشمول قانون کار و قانون تامین اجتماعی باشند.
 2. به صورت غیرارادی از کار اخراج شده باشند.
 3. تبعه کشورهای خارجی نباشند.
 4. مستمری بگیر، بازنشسته و یا از کار افتاده کلی نباشند.
 5. بیمه شده قبل از بیکار شدن باید حداقل ۶ ماه سابقه پرداخت حق بیمه داشته باشد:‌
  • تبصره اول)‌ درصورت اتمام قرارداد حداقل باید یکسال سابقه پرداخت حق بیمه داشته باشد.
  • تبصره دوم)‌ بیمه‌شدگانی که به علت بروز حوادث غیرمترقبه مانند سیل، جنگ، زلزله و آتش‌سوزی بیکار می‌شوند، برای دریافت مقرری بیمه بیکاری، نیازی به داشتنِ حداقلِ سابقه‌ی پرداخت حق بیمه ندارند و حتی اگر در روز اول کار بر اثر این حوادث بیکار شوند می‌توانند مقررّی بیمه بیکاری دریافت کنند.
 1. شرکت در دوره‌های کارآموزی و سوادآموزی که از سوی ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نهضت سوادآموزی برگزار می‌گردد الزامی است. مقررّی‌بگیران می‌بایست هر دو ماه یک بار، گواهی شرکت در دوره‌ها را به شعب تامین اجتماعی ارائه دهند.

4)‌  مقررّی بیمه بیکاری چه مدت پرداخت می‌شود؟

سوال بعدی که در مقاله‌‌ی شرایط دریافت بیمه بیکاری و جواب 11 سوال‌‌ مهم، به آن پاسخ می‌دهیم، به مدت زمانِ پرداخت مقررّی مربوط می‌شود. باید توجه داشته باشید که مدت پرداخت بیمه بیکاری به بیمه‌شدگانِ واجد شرایط، به سابقه پرداخت حق بیمه از سوی آنان بستگی دارد و در هر حال از مدت زیر بیشتر نیست:

 • ۳۶ ماه برای بیمه‌شدگان مجرد.
 • ۵۰ ماه برای بیمه‌شدگان متأهل و متکفل.

تنها استثناء در مورد سقف مدت زمان پرداخت مقرری بیمه بیکاری، مربوط به افراد مسنِ مشمول قانون بیمه‌ی بیکاری است که در زمان وقوع بیکاری حداقل ۵۵ سال سن و ۱۰ سال سابقه پرداخت حق بیمه داشته باشند. این افراد در صورت عدم اشتغال، می‌توانند تا رسیدن به سن بازنشستگی از مقرری بیمه بیکاری استفاده کنند.

 

شرایط دریافت بیمه بیکاری و جواب 11 سوال
شرایط دریافت بیمه بیکاری و جواب 11 سوال

5)‌ مبلغ مقررّی بیمه بیکاری چقدر است؟‌

پنجمین سوالی که در مقاله‌‌ی شرایط دریافت بیمه بیکاری و جواب 11 سوال‌‌ مهم، مورد بررسی قرار می‌دهیم، میزان مقررّی دریافتی است.طبق قانون جدید بیمه بیکاری میزان مقررّی روزانه بیمه بیکاری، ۵۵ درصد متوسط مزد یا حقوق و یا کارمزد روزانه‌ی بیمه شده است. به مقرری افراد متاهل و متکفل، به ازای هر یک از افراد تحت تکفل (حداکثر تا ۴ نفر) ۱۰ درصد حداقل دستمزد زمان بیکاری (شروع بیکاری) افزوده می‌شود، اما در هر حال میزان مقررّی بیمه بیکاری نباید از حداقل دستمزد تعیین شده برای هر سال کمتر و از ۸۰ درصد متوسط مزد یا حقوق بیمه شده بیشتر باشد.

متوسط مزد یا حقوق روزانه بیمه شده که مبنای تعیین مقرری بیمه بیکاری است از طریق تقسیم جمع‌کل دریافتی مبنای کسر حق بیمه ظرف ۹۰ روز قبل از شروع بیکاری بر روزهای کار بیمه شده در این مدت محاسبه می شود.

6)‌ دریافت مقررّی بیمه بیکاری چه نکته‌های مهمی دارد؟

اما دریافت مقررّی، نکاتی دارد که در این قسمت از مقاله‌‌ی شرایط دریافت بیمه بیکاری و جواب 11 سوال‌‌ مهم، به آنها اشاره می‌کنیم.

 1. مقرری بیمه بیکاری افراد واجد شرایط از روز اول بیکاری قابل پرداخت است.
 2. دریافت مقررّی بیمه بیکاری مانع از دریافت مستمری ازکارافتادگی جزئی نمی‌شود.
 3. در صورت بیکاری زن و شوهرِ بیمه شده، هر دو از مقررّی بیمه بیکاری برخوردار می‌شوند.
 4. مدت دریافت مقررّی بیمه بیکاری جزء سوابق پرداخت حق بیمه از نظر بازنشستگی، از کار افتادگی و فوت محسوب می‌شود.
 5. چنانچه بیمه شده در پایان قرارداد کار بیکار شود داشتن یکسال سابقه پرداخت حق بیمه در آخرین کارگاه الزامی است.
 6. کارگران فصلی در صورتی که در اثنای فصل کار اخراج گردیده و بیکاری آنها بدونِ ‌اراده تشخیص داده شود، از مقررّی برخوردار می‌شوند.
 7. کارگران دارای قرارداد کار با مدت معین در صورتی که براساس رای مراجع حل اختلاف در اثنای مدت قرارداد اخراج گردیده باشند، از مقررّی برخوردار می‌شوند.

 

شرایط دریافت بیمه بیکاری و جواب 11 سوال
شرایط دریافت بیمه بیکاری و جواب 11 سوال

بخش دوم) شرایط عدم پرداخت بیمه بیکاری

 

7)‌ مقررّی بیمه بیکاری به چه دلایلی قطع می‌شود؟‌

اما سوال هفتم که در مقاله‌‌ی شرایط دریافت بیمه بیکاری و جواب 11 سوال‌‌ مهم، بررسی می‌کنیم به دلایل قطع مقررّی مربوط می‌شود؛ در این خصوص باید بگوئیم در صورت احراز یکی از شرایط زیر بیمه بیکاری قطع خواهد شد.

 1. اشتغال مجدد:‌ بیمه شده مجددا به کار اشتغال یابد.
 2. بازگشت به کار قبلی:‌ بیمه شده‌یِ بیکار با دریافت مزد ایام بلاتکلیفی به کار اولیه برگردد.
 3. خودداری از پذیرش شغل مشابه:‌ بیمه شده‌یِ بیکار از قبول شغل تخصصی خود یا شغل مشابه پیشنهادی خودداری کند.
 4. عدم شرکت در دوره‌ها:‌ بیمه شده‌یِ بیکار بدون عذر موجه از شرکت در دوره‌های کارآموزی یا سوادآموزی خودداری کند.
 5. پایان مدت مقرری:‌ مدت زمان استحقاقی بیمه شده برای دریافت مقرری بیمه بیکاری خاتمه یابد.
 6. بازنشستگی،‌ از کارافتادگی یا فوت:‌ بیمه شده‌یِ بیکار ، مشمول استفاده از مستمری بازنشستگی و یا از کارافتادگی کلی شود و یا فوت نماید.

8)‌ مقررّی بیمه بیکاری در چه شرایطی پس گرفته می‌شود؟

اما گاهی اوقات به بیمه‌شده اطلاع داده می‌شود که تمام و یا بخشی از مقررّی دریافت شده را باید به حساب تأمین اجتماعی برگرداند، در سوال هشتم از مقاله‌‌ی شرایط دریافت بیمه بیکاری و جواب 11 سوال‌‌ مهم، به شرایط چنین الزامی می‌پردازیم.

 1. اراده شخصی:‌ در صورتی که پس از پرداخت مقررّی بیمه بیکاری به بیمه‌شده‌ای، مشخص شود که بیکاری بیمه شده، ناشی از اراده‌ی شخصی وی بوده است بیمه شده باید وجوه دریافتی بعنوان مقرری بیمه بیکاری را به سازمان تامین اجتماعی بازپرداخت نماید.
 2. بازگشت به کار:‌ بیمه‌شدگانی که با دریافت مزد ایام بلاتکلیفی به کار قبلی خود باز می‌گردند باید مبالغ دریافتی را به تامین اجتماعی برگردانند.
 3. اشتغال مجدد:‌ چنانچه بیمه‌شده بیکار، اشتغال مجدد خود را اعلام نکند و به رغم اشتغال همچنان به دریافت مقرری بیمه بیکاری ادامه دهد، باید مقرری دریافتی از زمان اشتغال را به تامین اجتماعی برگرداند.

9)‌ مقررّی بیمه بیکاری به چه کسانی تعلق نمی‌گیرد؟

اما آیا می‌شود کسی حق بیمه پرداخت نماید ولی مشمول بیمه بیکاری نگردد؟‌ در سوال دهم از مقاله‌‌ی شرایط دریافت بیمه بیکاری و جواب 11 سوال‌‌ مهم، همین مسئله را بررسی می‌کنیم.

 1. قصور یا نقض آئین‌نامه: بیمه‌شدگانی که وفق مقررّات قانون کار و حسب آراء صادره از مراجع حل اختلاف مقرّر در این قانون به دلیل قصور در انجام وظایف محوله و یا نقض آیین‌نامه‌های انضباطی کارگاه توسط کارفرما اخراج گردیده‌اند مستحق دریافت مقرری بیمه بیکاری نخواهند بود.
 2. مدیران عامل: به مدیران عامل شرکت‌ها حقوق ایام بیکاری تعلق نمی‌گیرد. پرداخت حقوق به مدیرعامل شرکت‌ها و بیمه‌پردازی آنها اختیاری بوده و اجباری نیست، بنابراین مشمول بیمه بیکاری نمی‌باشند. البته در صورت بیمه شدن مدیران عامل‌، 3 درصد حق بیمه بیکاری از ایشان دریافت نمی‌گردد. در هر حال مدیران عامل شرکت‌ها حتی در صورت بیکاری مشمول دریافت حقوق ایام بیکاری نمی‌باشند.

 

شرایط پرداخت بیمه بیکای و جواب 11 سوال مهم
شرایط دریافت بیمه بیکاری و جواب 11 سوال مهم

 

بخش سوم)‌ نحوه‌ی دریافت بیمه بیکاری

 

10) چه مدارکی برای تشکیل پرونده بیمه بیکاری نیاز است؟

سوال دهم در مقاله‌‌ی شرایط دریافت بیمه بیکاری و جواب 11 سوال‌‌ مهم، به مدارک مورد نیاز برای تشکیل پرونده بیمه بیکاری اشاره دارد، که از این قرارند:

 • کارگران دائمی و یا کارگرانی که در حین قرارداد اخراج شده‌اند

  1. اصل و کپی اولین دادخواست
  2. اصل و کپی کلیه آراء مراجع حل اختلاف
  3. شناسنامه
  4. کارت ملی
  5. دفترچه بیمه
  6. 4 قطعه عکس
  7. کپی مدرک تحصیلی

 

 • کارگرانی که قراردادشان تمام شده است

  1. اصل و کپی قرارداد یکسال آخر
  2. اصل و کپی نامه عدم‌نیاز
  3. شناسنامه
  4. کارت ملی
  5. دفترچه بیمه
  6. 4 قطعه عکس
  7. کپی مدرک تحصیلی

11) تشکیل پرونده‌ی بیمه بیکاری چه مراحلی دارد؟

اما در آخرین سوال از مقاله‌‌ی شرایط دریافت بیمه بیکاری و جواب 11 سوال‌‌ مهم، به مراحل و نحوه‌ی اقدام برای تشکیل پرونده بیمه بیکاری اشاره می‌کنیم. برای پیگیری بیمه بیکاری کارگری که سابقه پرداخت حق بیمه و سایر شرایط مشمولیت این قانون را داشته باشد باید طبق روش‌های زیر عمل نماید.

 1. احراز هویت از طریق دفاتر پیشخوان خدمات دولت و یا شعب بانک رفاه کارگران.
 2. بارگذاری مدارک در سامانه روابط کار:
  • به صورت شخصی:‌ مراجعه به سامانه‌ی روابط کار و تکمیل پرونده و بارگذاری مدارک توسط بیکاری بیمه شده.
  • توسط موسسات کاریابی‌ِ مجاز:‌ پس از احراز هویت و با در دست داشتن مدارک مورد نیاز به صورت حضوری به یکی از دفاتر کاریابی مستقر در سطح شهر که دارای مجوز از وزارت تعاون،‌ کار و رفاه اجتماعی هستند مراجعه نمائید.

 

ورود به سامانه بیمه بیکاری یا بیمه بیکاری سایت

 

در فلوچارت زیر که توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی منتشر شده است، مراحل ثبت‌نام در سامانه‌ی جامع روابط کار برای بیمه بیکاری 1401 به صورت کامل شرح داده شده است.

شرایط دریافت بیمه بیکاری و جواب 11 سوال
شرایط دریافت بیمه بیکاری و جواب 11 سوال مهم

 

در پایان اگر با مطالعه‌ی مقاله‌ی شرایط دریافت بیمه بیکاری و جواب 11 سوال‌‌ مهم، سوالی در خصوص بیمه بیکاری به ذهن‌تان خطور کرد و یا تجربه‌ای دارید که ذکر آن می‌تواند برای کاربران کارروا مفید باشد، در قسمت نظرات ثبت نمائید،‌ کارشناسان ما در اولین فرصت پاسخ شما را خواهند داد.

مُنتظر رَدِ قلم‌تان در دیدگاه‌ها هستیم

 

 • مقاله‌ی شرایط دریافت بیمه بیکاری و جواب 11 سوال‌‌ مهم نوشته‌ای است از وبسایت موسسه مشاوره شغلی و کاریابی کارروا که توسط گروهِ قانون کار و تامین اجتماعی وبلاگ کارروا تنظیم و برای افزایش اطلاعات شما کاربران عزیز منتشر شده است.
 • هرگونه نقل‌ِقول و کپی‌برداری از مقاله‌ی شرایط دریافت بیمه بیکاری و جواب 11 سوال‌‌ مهم، بدون ذکر منبع لینک‌دار غیرقانونی، غیرشرعی و قابل پیگرد است. لطفا به پاس وقتی که برای تهیه محتوا گذاشته می‌شود امانتدار باشید…
 • شرایط دریافت بیمه بیکاری و جواب 11 سوال‌‌ مهم

اگر مقاله را پسندیدید آن را با دوستان خود به اشترک بگذارید:

ایمیل
تلگرام
واتساب
توئینر
فیسبوک
اسکایپ

ارسال دیدگاه

تست تیپ شناسی مایرز بریگز یا mbti
خودشناسی

تست تیپ شناسی مایرز بریگز یا MBTI

همه‌گیری و قابلیت‌های مایرز بریگز یا MBTI به حدی است که بسیاری از شرکت‌ها برای شناسایی ویژگی‌های پرسنل، استخدام و بکارگماری تخصصی از همین تست استفاده می‌کنند، به نقلی سالانه دو میلیون نفر از MBTI برای شخصیت‌شناسی استفاده می‌کنند.

شرایط پرداخت بیمه بیکای و جواب 11 سوال مهم
قانون کار و تامین اجتماعی

شرایط دریافت بیمه بیکاری و جواب 11 سوال‌‌

از نظر قانونِ بیمه‌ بیکاری، بیکار، بیمه شده‌ای است که بدون میل و اراده بیکار شود و آماده‌‌ی کار باشد. براساس این قانون افراد زیر به تشخیص وزارتخانه‌ی مربوطه و تایید شورای عالی کار، بیکار موقت شناخته می‌شوند و می‌توانند از مزایای بیمه‌ بیکاری استفاده کنند…

6 عامل موثر در طراحی مسیر شغلی شما
مشاوره شغلی

6 عامل موثر در طراحی مسیر شغلی شما

… اگر از ابتدا شغلی را متناسب با توانایی‌ ذهنی خود انتخاب می‌نمود و به موفقیت‌های کوچک دست می‌یافت، با تجربه‌ی تراکمِ احساس موفقیت در نوعی چرخه‌ی هم‌افزایی شغل-شخص قرار می‌گرفت، چرخه‌ای که با تقویت اعتماد به نفسش او را در مسیر رشد قرار می‌داد…

15 رفتار که امنیت شغل شما را تهدید میکند
مشاوره شغلی

15 رفتار که امنیت شغل شما را تهدید میکند

مثل نسل دایناسورها که در جایی از تاریخ منقرض شدند و دیگر وجود ندارند، شاید امنیت شغلی هم دیگر جزئی از زندگی ما نباشد! هیچ کارفرمایی نمی‌تواند امنیت شغلی شما را تضمین کند، اما خودتان می‌توانید با اجتناب از 15 رفتار منفی شغل‌تان را تثبیت کنید…